Hlavná stránka » Družinovka v duchu štvrtého bodu skautského zákona

23. júla 2013

Družinovka v duchu štvrtého bodu skautského zákona

Skaut je priateľom všetkých ľudí dobrej vôle a bratom každého skauta.

Budovanie priateľstva medzi deťmi v družine je nevyhnutné pre správne fungovanie družiny. Silné priateľstvo stojí za pravým družinovým duchom. Využite letný čas na prípravu družinovky. Touto témou môžete odštartovať napríklad ďalší skautský rok.

  • Aký som priateľ

Hra zameraná na vnímanie a pochopenie správania.

Materiál : papier, pero, lepiaca páska

Priebeh hry : Radca pripraví na kartičky vlastnosti aké by mal mať priateľ alebo nemal (ohováranie, skákanie do rečí, ochotný, zaujíma sa o druhých, veselý, trpezlivý,…). Každému členovi družiny prilepí radca vlastnosť na chrbát. Úlohou detí je uhádnuť akú vlastnosť majú na chrbte. Zistia to tak, že sa k ním ostatný budú správať presne tak isto ako majú napísané. Ak máte v družine deti, ktoré ohovárajú alebo skáču do rečí, prilepte im tieto vlastnosti na chrbát. Tak si možno viac uvedomia, že to nie je dobré a príjemné. Kto uhádne, môže hrať kým všetci neskončia. Hru vyhodnoťte krátkou diskusiou o tom či sa cítili dobre alebo zle, keď sa k ním niekto takto správal.

  • Ako sa stať priateľom a vyberať si priateľov.

Hra zameraná na rozpoznávanie skutočných priateľov.

Materiál – papiere, perá, lepiaca páska

Priebeh hry: Členovia družiny vytvoria a v piatich bodoch spíšu ponuku, aké priateľstvo ponúkajú „na predaj“ (akým priateľom sú ochotný byť a čo všetko sú ochotný pre priateľa urobiť, napr. úprimné rady, spoločné hranie, podporu, ..), okrem toho si deti jednotlivo pripravia svoj 5-bodový „nákupný zoznam“(čo od priateľa očakávajú). Každý si svoje predajné ponuky označí nejakou značkou alebo farbou, aby to bolo anonymné. Ponuky sa poukladajú na stôl, zem, tak aby boli dobre viditeľné. Teraz bude prebiehať trhovisko priateľstva. Deti sa prechádzajú po miestnosti a porovnávajú ponuky so svojím nákupným listom. Mali by si vybrať ponuku, ktorá im najviac vyhovuje. A podpíšu sa na ňu. Môžu aj viac krát. Potom nasleduje predstavenie priateľov. Na znak zmluvy sa podpíše predávajúci a podá si ruku s kupujúcimi. Môže sa spraviť pamätná fotka do kroniky. Môže nasledovať krátka diskusia.

  • Dať si cieľ stať sa lepším priateľom.

Materiál: papier, fixky, pastelky, perá, hudba

Priebeh hry: Každý si zoberie papier A4. Do stredu papiera nakreslí veľký kruh a rozdelí ho na 8 častí. Do každého výseku si napíše 1 cieľ v čom sa chce zlepšiť ako priateľ. Ako napr. Nebudem ohovárať. Stretnem sa kamarátom a pôjdeme sa bicyklovať aspoň 1 x za týždeň.… Stanovte si čas do kedy je potrebné splniť ciele stanovené v kruhu. Táto aktivita by má za cieľ aby si deti uvedomili, že sa môžu stať lepšími priateľmi. Ak máte možnosť pozrieť si video alebo deťom poslať po družinovke link na video, ktoré znázorňuje „reťazovú reakciu dobrých skutkov“. https://www.y­outube.com/wat­ch?…

magi

Přečteno 4914×


Komentáre

Nový názor ke článku Družinovka v duchu štvrtého bodu skautského zákona

Přidat názor

Váš e-mail nebude nikde veřejně zobrazen, bude sloužit administrátorům pro jejich potřeby.

Kontrolná otázka (odpovedajte číslom, napr. 5):

Vyhledávání