Hlavná stránka » Hry na zlepšení vyjadřování

29. júna 2012

Hry na zlepšení vyjadřování

Člověk se vyjadřuje různě. Může to být slovy nebo třeba uměním: pantomimou, malováním, kreslením… Naše vyjadřovací schopnosti se dají různými způsoby zlepšovat. Jen na nás je, jestli je využijeme, nebo s našimi schopnostmi nic dělat nebudeme…

Štafeta

Asi tak 5 – 6 lidí jde za dveře, nebo někam z doslechu. Ostatní mezitím vymýšlí nějaký příběh. Když je hotov, zavolají prvního, tomu ho řeknou. Tento člověk si to musí zapamatovat. Zavolá se další – druhý člověk. První předvede pantomimou druhému příběh. Pak se zavolá třetí. Tomu zase druhý předvádí příběh který viděl. Nikdo nesmí po dobu hry mluvit! Na konci se všem účinkujícím řekne, jaký byl původní příběh, a první předvede to, co předváděl na začátku.

Filmy

Rozdělíme hráče na 2 skupiny. Každá si vymyslí několik filmů a napíše každý zvlášť na papírek (filmů by mělo být nejméně tolik, kolik je lidí v druhém družstvu). Je-li toto připraveno, posadí se skupinky každá na jinou stranu místnosti. Pak se vybere jeden dobrovolník z 1. skupiny. Ten jde k druhému družstvu a vylosuje si jeden papírek. Jeho úkolem je svému družstvu předvést cokoliv, aby to uhádli (může předvádět název, děj, nebo charakteristickou scénu). Družstva se pravidelně střídají. Při hře nesmí předvádějící mluvit!

Tragédie X komedie

Vytvoříme skupinky (nejlépe asi po čtyřech). Každá skupina si vylosuje 1 papírek se slovy (3 – 5 slov), např. autobus, cestující, zácpa. Pak je 7 minut na to, aby si každá skupina připravila představení. Na povel se všichni shromáždí a skupinky se střídají ve vystoupeních. Ještě než začnou hrát, si u vedoucího vylosují, má-li to být tragédie nebo komedie. Na konci se vždy vybere jedna skupina, která nejlépe ztvárnila "svá slova“ a také splnila vylosovaný žánr.

Předvádění lidí z oddílu

Rádce nebo vedoucí si připraví papírky s přezdívkami členů oddílu (hru můžeme ztížit tím, že místo přezdívek napíšeme jména a příjmení). Pak se vybere dobrovolník, který si vylosuje jednoho člena. Jeho úkolem je předvést tohoto člověka. Můžeme hrát na kola. V 1.kole předvádět jen jeho přezdívku, v 2.kole jeho chování (posunky, chůze, běh…) ve 3. kole jeho charakteristickou "hlášku“.

Úkol pro družinu

Vedoucí si připraví několik úkolů (skákej trasu po jedné noze, přines tužku, zazpívej písničku…). Družinu rozdělí na dvojice( nebo trojice). Jeden z každého týmu jde k němu a obdrží úkol. Musí ho pantomimicky předvést zbylým/u členům/čle­novi týmu. Ten musí úkol co nejdříve provést. Poté jde k vedoucímu jiný člen týmu a dostane opět úkol. Hra končí až tehdy, splní-li tým všechny úkoly! (třeba4 nebo 5 úkolů). Vedoucí může vymyslet třeba jen 5 úkolů a střídavě je dávat soutěžním týmům.

Kreslení jmen

Každý dostane papír. Nejlépe čtvrtku A4. jeho úkolem je namalovat své jméno. Nesmí se však napsat žádné písmeno. (K dispozici by měli být pastelky a různé potřeby na malování). Na konci hry, když už to všichni mají, se udělá galerie obrazů. Všichni hádají, kdo co namaloval. Potom každý ke svému dílu něco poví – proč to tak namaloval!

Kreslení přísloví

Tentokrát se bude hrát na jednotlivce. Vedoucí na papírky napíše přísloví, pak se členové po jednom střídají v chození k papíru, na který dané přísloví mají za úkol namalovat. Po skončení doporučuji udělat malou výstavu výtvorů :-)

Nejlepší mluvčí

Na začátku této hry vezme vedoucí papír a položí ho na zem! Všichni se sesednou okolo a společně se snaží vymyslet nějaká témata, která se jim zdají zajímavá. Poté následuje 2. část hry: Jeden člen družiny – MLUVČÍ se vždy postaví na určené místo-aby na něj bylo vidět! Jiný člen mu vybere téma (např. poslepu ukáže někam na papír). Mluvčí má 1 – 2 minuty na připravení a promyšlení a pak musí na toto téma plynule hovořit stanovený čas (ca 2–3 minuty). Kdo je u vás nejlepší mluvčí?

Obhajování

Vedoucí si připraví různé problémy, otázky nebo témata (existují mimozemšťané, co je to vlastně obloha, kam mizí mrakyHry na zlepšení vyjadřování…) a ke každému tomuto problému nebo otázce vymyslí alespoň 2 – 3 řešení (mraky nikam nemizí, jsou tu neustále. Večer vždy spadnou na zem.) měli by být i nereálné a hloupé. Každý si pak vylosuje téma a jeho řešení! Potom všem řekne téma a začne obhajovat své řešení. Ostatní se ho snaží znervóznit a dovést k tomu, aby obhájce uznal, že ostatní mají pravdu. Hru můžeme obměnit i tak, že si řešení vymyslí každý sám.


Zpracovala Lvíčenka

Přečteno 6395×


Komentáre

Nový názor ke článku Hry na zlepšení vyjadřování

Přidat názor

Váš e-mail nebude nikde veřejně zobrazen, bude sloužit administrátorům pro jejich potřeby.

Kontrolná otázka (odpovedajte číslom, napr. 5):

Vyhledávání