Hlavná stránka » Aktivity od radcov pre radcov

3. septembra 2019

Aktivity od radcov pre radcov

Radcovské fórum je najväčšou vzdelávaco-motivačnou akciou pre skautov z celého Slovenska. Je miestom, kde sa akumulujú nápady, inšpirácie a kreatívne prostredie je všade, kam sa človek pozrie. Vyskúšajte niekoľko nápadov na hry, kde dali dohromady priamo účastníci tohto výnimočného podujatia.

Svinka Ripitinka Vyberie sa jeden hráč, ktorý ostane v miestnosti a niekde sa schová. Ostatní hráči sa vrátia do miestnosti, ak nie je tma, majú zaviazané oči, kľaknú si na štyri, chodia po miestnosti a hľadajú ukrytého človeka, pričom neustále opakujú „ja som svinka Ripitinka, ja som svinka Ripitinka…“. Ukrytý človek nevydáva zvuk. Ak ho niekto nájde, stíchne aj on a ostane na ňom „nalepený“. Kto ostane posledný, je svinka Ripitinka a schováva sa v ďalšom kole.

Julianna Straková

68. zbor Biele vrany, Košice

Kit Kat Banana

Všetci sa postavia do kruhu a jeden mimo. Ten, ktorý v kruhu nie je, chodí okolo neho a ťuká do každého hráča, a pritom každému hovorí slovo „kaktus“. Potom si niekoho vyberie, komu povie „Kit Kat Banana“ a obidvaja sa rozbehnú a bežia okolo kruhu. Ten, ktorý to povedal, beží v smere, v ktorom chodil, a ten, koho si vybral sa rozbehne na opačnú stranu. Keď sa stretnú, tak si kľaknú a jeden povie „Ahoj“ a druhý „Ako sa máš?“. Potom pokračujú v behu na miesto, ktoré ostalo v kruhu voľné a ten, ktorý dobehol ako druhý, ide určovať svoju ďalšiu obeť Kit Kat Banana.

Natália Fruňová

8. zbor Veľká Medvedica, Bošany

Ninjovia

Hráči stoja v kruhu a na povel „1, 2, 3, Ninja!“ zaujmú hocijaký ninjovský postoj. Vopred sa určí, ktorý hráč začne a jeho úlohou je trafiť iba jedným pohybom ruku svojho súpera po pravej alebo ľavej strane. Súper má tiež iba jeden pohyb na to, aby sa zásahu vyhol. Keď hráčovi ruku zasiahnu, schová si ju za chrbát a pokračuje iba s jednou. Keď „príde o obe ruky“, vypadáva z hry. Hrá sa v smere hodinových ručičiek.

Alžbeta Fedorová – Betula

53. zbor Gentiana, Dolný Kubín

Betón

Hra je určená do klubovne. Určí sa jeden človek, ten ostane v klubovni sám a ostatní idú za dvere. Ten, kto ostal dnu, má za úlohu skryť mincu (napr. 0,50€) tak, aby ju nebolo ľahké nájsť, ale nesmie ju ničím prikryť. Zavolá ostatných a hľadajú mincu v klubovni. Kto ju nájde, sadne si. Neverili by ste, aké ťažké je nájsť mincu, keď ju máte pod nosom.

Filip Suchý – Flow

112. Zbor Prameň, Prešov-Sekčov

**Vojaci**** Hra je na štýl naháňačky a hrá sa vonku s minimálne 13 až 15 ľuďmi. Vyberie sa človek, ktorý bude naháňať ostatných . Tí musia utekať a keď ich chytí, dajú sa do polohy „mostík“ (ruky a nohy sú na zemi a z tela sa vytvára oblúk). Aby si mohol znova behať, je potrebné, aby ťa nejaký „vojak“, ktorý ostal, podliezol. Hra končí, keď všetci robia „mostík“. Ak vás je veľa, naháňať môže viac ľudí.

Eva Halusková

152. zbor Javorov, Varín

Korytnačky

Celá hra spočíva v tom, že lovec (neskôr lovci) musí uloviť všetky korytnačky. Na začiatku hry sa rozdelia úlohy. Korytnačky chodia po štyroch a pohybujú sa v ohraničenom priestore. Lovec sa snaží chytiť korytnačku a otočiť ju na chrbát (na lopatky), čím ju uloví. Ak sa mu to podarí, korytnačka sa stáva tiež lovcom. Hra končí ulovením všetkých korytnačiek.

Michaela Zabadalová – Miška

80. zbor, Piešťany

Na slepca

Hráči sedia vo väčšom kruhu na stoličkách a jeden hráč so zaviazanými očami stojí v strede. Sediaci hráči si tajne dohodnú poradie čísel od jedna až do čísla, ktoré sa zhoduje s počtom sediacich hráčov. Potom stredný hráč povie dve čísla a hráči, ktorí majú tieto čísla, sa musia navzájom premiestniť tak, aby sa ich stredný hráč ani nedotkol (ten sa ich však snaží chytiť). Počas presunu ostatní nerozprávajú, aby mohol stredný hráč počúvať kroky. Ak sa hráčom podarí úspešne sa premiestniť, hra pokračuje ďalej a stredný hráč vyvolá ďalšie čísla (hráči si čísla môžu pomeniť). Ak sa ale stredný hráč niekoho z dvojice dotkne, vymenia si navzájom úlohy.

Katarína Freigertová

45. zbor Posledného spojenectva, Veľké Zálužie

Foto: Marián Suvák

Přečteno 5117×


Komentáre

Nový názor ke článku Aktivity od radcov pre radcov

Přidat názor

Váš e-mail nebude nikde veřejně zobrazen, bude sloužit administrátorům pro jejich potřeby.

Kontrolná otázka (odpovedajte číslom, napr. 5):

Vyhledávání