Hlavná stránka » Novoročná družinovka

12. januára 2016

Novoročná družinovka

Je tu nový rok, čas zmien a nových začiatkov, novoročných záväzkov ale aj pozerania sa späť a hodnotenia minulého roka.

Intro

Družinovku môžete začať krátkym osobným zhodnotením minulého roku. Každý z členov povie, čo bol jeho najkrajší moment, zážitok minulého roku. V ďalšom kole každý povie, čo by chcel tento rok zažiť, slniť dokázať. Svoje osobné ciele si môžete spísať na jeden papier a dať na nástenku, aby ste na ne nezabudli, alebo ich môžete zapečať do obálky a na začiatku budúceho roku na družinovke zhodnotiť, či sa vám ich podarilo splniť.

Bodovací závod

Čísla

Potrebujeme: dve série kartičiek s číslami(1–20), každá inej farby, tvaru (aby sa dali rozoznať)

Počas Vianočného obdobia si určite mnohí z nás dopriali veľa oddychu a aj sladkých dobrôt. Prišiel čas opäť sa rozhýbať a získať energiu. Na väčšom priestranstve (chodbe, v miestnosti) rozmiestnite kartičky s číslami. Všetky by mali byť aspoň trochu viditeľné a približne rovnomerne rozmiestnené. Družinu rozdeľte na dva tímy. Hra začína na povel radcu. Do terénu s kartičkami vždy vyráža iba jeden člen tímu. Prvý hráč hľadá jednotku, keď ju nájde vráti sa k tímu a podá štafetu ďalšiemu. Ten hľadá ďalšie číslo v poradí, čiže dva. Pokiaľ hráč v teréne nemôže nájsť číslo, môže sa vymeniť a ísť ďalší z tímu, ktorý je na rade. Tím si môže pomáhať. Hru vyhráva ten tím, ktorý prvý nazbiera všetky čísla.

Teória

Na dnešnej družinovke by ste sa mohli spoločne zamyslieť nad tým, čo by ste chceli ako družina spoločne zažiť, splniť, navštíviť, zrealizovať a dokázať. Začiatok roka je na to ideálny. Predtým, ako sa spoločne pustite do stanovenia družinových cieľov, sa pozrite na malú pomôcku.

SMART metóda

Táto metóda je dobre známe všetkým manažérom. Je ľahko zapamätateľná a hlavne veľmi nápomocná. Oplatí sa vám ju zapamätať. Slovo SMART je akronym, čiže každé z písmen je začiatočné písmeno iného slova.

S (specific ) – špecifické – ciele majú byť čo najkonkrétnejšie

M (measurable) – merateľné – na konci musíme vedieť určiť, či sme cieľ splnili alebo nie

A (Achievable) – dosiahnuteľné – mali by sme ich vedieť dosiahnuť svojou aktivitou

R (realistic) – realistické – prihliadame na naše možnosti a schopnosti

T (time bound) – časovo ohraničené – mali by sme si určiť, dokedy ich chceme splniť

Rada

  • Ciele si vždy zapíšte
  • Majte ich niekde po ruke, kde sa k ním budete môcť ľahko vrátiť, aby ste na nezabudli
  • Jednotlivé ciele si môžete rozložiť na drobné – napíšete si nejaké konkrétne kroky, ako ich dosiahnuť

Aktivity

Družinové ciele

Je dôležité aby ste mali spoločné ciele, vedeli spojiť sily pre spoločnú vec, aby ste spoločne napredovali. Vezmite papier a pero a pustite sa do stanovenia cieľov vašej družiny. Časové obdobie, ktoré si určite na plnenie cieľov je na vás. Môže to byť školský rok, kalendárny rok alebo mesiac.

Zamerajte sa na viac oblastí – expedície, odborky, výzvy, kultúra, osobné napredovanie, duchovno, služba, akcie pre zbor, pre verejnosť. Do cieľov môžete zahrnúť skutočne hocičo. Nezabudnite však na pravidlo, že menej je niekedy viac . Pre lepšiu motiváciu a plnenie môžete ciele hneď začleniť do plánu činnosti. Tak uvidíte, koľko času budete na ich splnenie potrebovať .

Nástenka radosti

Potrebujeme: výkresy, lepidlá, nožnice, časopisy bohaté na obrázky

V novom roku neuškodí trochu kreativity. Každý z časopisov vystrihne obrázky, ktoré sa mu páčia, obrázky toho, čo má rad a čo mu vždy zlepší náladu. Tieto obrázky si každý nalepí na svoj výkres. Môžete si spraviť krátku prezentáciu svojich výtvorov. Svoje dielo si potom každý vezme domov, aby vždy, keď bude potrebovať trochu radosti mohol pozrieť na svoju nástenku.

Tip: Počas tvorby násteniek si vytvorte atmosféru príjemnou hudbou.

Hra

Plávajúce mince

Nový rok aj čas rátania financií, vyúčtovaní a hodnotenia hospodárenia. Skaut je sporivý a hospodárny. Niekedy sa však môže sa stať, že vám peniaze odplávajú a to doslova. Zahrajte si krátku hru s mincami.

Potrebujeme: vodu, vedro, šálku, rôzne mince

Naplňte vedro vodou doplna a na jeho dno ponorte šálku. Hráč dostane hrsť mincí . Postaví sa pred vedro tak, aby keď vystrie pred seba ruku bol nad ním. Hráč musí byť vystretý, nesmie dávať ruku nižšie ani sa zohýbať k vedru. Jeho úlohou je pokúsiť sa trafiť čo najviac mincí do šálky. Výsledná suma mincí sa zráta a zapíše do tabuľky. Takto môžete otočiť aj viacero kôl. Kto má na konci najväčší zárobok stáva sa víťazom. Podľa uváženia môžete hrať aj na počet trafených mincí (ťažšie sa budu triafať ľahšie).

Záver

Na záver družinovky si ešte môže pripomenúť váš najbližší cieľ, ktorý ste si dali, poprípade zadať nejaké úlohy k jeho plneniu. Prajem vám veľa vytrvalosti a radosti pri plnení vašich cieľov.

Rapotačka

Přečteno 5616×


Komentáre

Nový názor ke článku Novoročná družinovka

Přidat názor

Váš e-mail nebude nikde veřejně zobrazen, bude sloužit administrátorům pro jejich potřeby.

Kontrolná otázka (odpovedajte číslom, napr. 5):

Vyhledávání