Hlavná stránka » Kdo byl sv. Jiří ?

24. apríla 2015

Kdo byl sv. Jiří ?

Snad každý ví, že sv. Jiří je patronem rytířů, jízdy, všech skautů a skautek a zvláštním ochráncem Anglie. Jaký je ale jeho příběh a jaké je jeho poselství?

Sv. Jiří se narodil v Kapedocii roku 303. Když mu bylo sedmnáct let, byl odveden k jízdě a brzy se proslavil srdnatostí.

Jednou přijel do města Selem, v jehož blízkosti žil drak, kterému museli každý den předhodit jednoho losem vybraného obyvatele. Ten den, když tam sv. Jiří dorazil, los padl na královu dceru Cleolindu. Sv. Jiří si umínil, že nesmí zemřít, a vyjel tedy z města a draka, který řil v nedaleké bažině, napadl a zabil.

Sv. Jiří ztělesňoval přesně to, jaký by měl skaut být. Když měl čelit obtíži nebo nebezpečí, ať už mu připadalo jakkoli veliké – dokonce, ikdyž je ztělesňoval drak – nevyhýbal se mu, ani nedostal strach, ale postavil se mu ze všech sil svých i svého koně. Vzdor tomu, že byl tak pro takové střetnutí špatně vyzbrojen, pouhým kopím, zaútočil, přičinil se a nakonec se mu podařilo překonat nesnáz, do níž se nikdo neodvážil pustit.

Přesně tak by měl každé obtíži a každému nebezpečí čelit skaut, bez ohledu na to, jak velké a strašné mu to může připadat nebo jak špatně může být pro ten zápas vybaven. Měl by do toho jít směle a s důvěrou a s využitím celé své síly se pokusit je zdolat a je pravděpodobné, že uspěje.

Skautská tradice vychází z tradice rytířů. Ti v dobách míru, když nebylo zapotřebí bojovat, denně projížděli krajem a hledali příležitost prokázat dobrý skutek každému, kdo potřeboval pomoc, především dětem a ženám. Při takovém konání dobrých činů se jim říkalo „potulný rytíř“. A členové jeho družiny samozřejmě, po vzoru svého vůdce, jednali stejně.

Dávní rytíři byli jako dnešní družinoví rádci a zbrojnoši jako skauti. Proto vy, rádci a skauti, se tak podobáte rytířům a jejich vasalům (pomocníkům), zvláště, máte-li vždy na zřeteli svou čest a snažíte-li se ze všech sil pomáhat druhým, kteří josu v nesnázích nebo potřebují vaší pomoc.

Vaše heslo zní „Buď připraven“ toto konat, příkaz rytířů byl obdobný „Buď vždy připraven“.

Přečteno 3442×


Komentáre

Nový názor ke článku Kdo byl sv. Jiří ?

Přidat názor

Váš e-mail nebude nikde veřejně zobrazen, bude sloužit administrátorům pro jejich potřeby.

Kontrolná otázka (odpovedajte číslom, napr. 5):

Vyhledávání