Hlavná stránka » Hry na sociálny rozvoj osobnosti

16. februára 2015

Hry na sociálny rozvoj osobnosti

Jednou zo 6 oblastí rozvoja osobnosti je aj sociálny rozvoj. Ako ho zapracovať do svojho programu? V nasledujúcom článku nájdete zopár tipov na zaujímavé hry, ktoré môžete použiť na svojich družinovkách alebo výpravách.

Nájdi niekoho

Nájdite medzi vami ľudí, ktorí spĺňajú niektorý z pripravených opisov vlastností, záujmov alebo zážitkov.

Cieľom tejto hry je predstavenie sa a získanie informácii o druhých. Pre každého hráča pripravíte papier A4. Ten je rozdelený na 30 políčok, v ktorých sú napísané rôzne záujmy, vlastnosti, schopnosti, zážitky. Niektoré políčka môžete nechať prázdne. Tam si hráč doplní vlastné opisy. V ďalšej fáze sa hráči rozprávajú a majú za úlohu nájsť čo najviac ľudí, na ktorých sedí opis. Ak niekoho vystihuje opis políčka, zapíšete si jeho meno.

Nájdite niekoho, kto:

  • Nemá rád čokoládu
  • Vyšiel na 3 vrcholy nad 1000 m
  • Nebol v hlavnom meste

Pekne voniate

Zoznamovacia hra, v ktorej sa hráči rozdelia do skupín podľa toho, ako sú označení vonnými olejmi.

Cieľom je rozvoj komunikačných zručnosti, sebavedomia a tiež vytvorenie tímov pre potreby ďalšej hry.

Hráčom zaviažete oči a rozdelíte ich do skupín. Každá skupina má svoju vôňu (rôzne vonné olejčeky). Po označení na zápästie skupiny premiešate a potom im dáte dolu šatky. Úlohou je nájsť členov svojej skupiny. Hráči pristupujú k sebe a musia viesť rozhovor, pričom si musia vymeniť aspoň 3 informácie. Môžete určiť aj oblasti rozhovoru napr. zážitok z cestovania, veľký trapas, plán na budúci týždeň. Na záver rozhovoru hráči povedia „Slečna/Pane pekne voniate.“ Až potom môžu zistiť, či majú na sebe rovnakú vôňu.

Jedlo pre druhých

Časovo aj materiálne náročnejšia hra, v ktorej si tímy pripravia navzájom večeru.

Cieľom je naučiť sa vnímať potreby a priania druhých, počúvať ich a oceniť ľudí v okolí. Hra rozvíja tímovú spoluprácu.

Deti rozdelíte na tímy po 4–6 členov. Každému vyčleníme pracovný stôl, suroviny a pomôcky. Úlohou je pripraviť a servírovať večeru pre iný tím podľa ich predstáv, a čo najlepšie ako viete. Pri hre je vhodné poskytnúť hráčom kuchárske a čašnícke kostýmy, aby sa dokázali lepšie stotožniť so svojou úlohou. Po pripravení jedla predstavia svoje špeciality, povedia ako ich pripravovali a čím sú výnimočné.

Po hre môžete členom vysvetliť, že aj pri príprave programu je to ako pri varení. Je potrebné zistiť, čo členom družiny chutí a namiešať správne ingrediencie, aby sme vytvorili skvelé jedlo (program). Treba povedať o dôležitosti jednotlivých ľudí v tíme (kuchár, zásobovač, čašník). Môžete skúsiť obmenu a „navariť“ program na najbližšiu družinovku.

Kus histórie

Podľa fotografii sa snažíte zistiť, o ktoré pamiatky,miesta v meste alebo obci ide. Ak to zistíte, snažíte sa získať o pamiatke čo najviac informácií.

Cieľom je rozšíriť si vedomosti o meste, v ktorom ste, schopnosť komunikovať,riešiť problémy a pracovať v tíme.

Vyhotovíte fotografie rôznych pamiatok a zaujímavostí v meste alebo obci. Vložíte do obálok. Každá pamiatka bude mať tri obálky. Prvá obálka obsahuje len detail pamiatky, druhá väčšiu časť a tretia celú pamiatku aj s okolím. Na mape vymedzíte priestor, na ktorom sa môžu hráči pohybovať. Ak sa družine podarí objaviť pamiatku len na základe prvej obálky získava 15 bodov. Ak musia otvoriť druhú obálku získajú 10 bodov, ak tretiu, tak iba 3 body.

Ku každej pamiatke môžeme vytvoriť sériu úloh napr.:

  • zakresliť ju na mape
  • odfotiť sa pri nej
  • získať informácie o pamiatke aspoň od dvoch ľudí

Za ich splnenie môžete taktiež udeliť body. Po určitom čase sa skupiny opäť stretnú a odprezentujú svoje výsledky. Podľa splnenia úloh ich ohodnotíte a vyhlásite víťazov.

100 hier na rozvoj osobnosti

Rapotačka

Přečteno 7776×


Komentáre

Nový názor ke článku Hry na sociálny rozvoj osobnosti

Přidat názor

Váš e-mail nebude nikde veřejně zobrazen, bude sloužit administrátorům pro jejich potřeby.

Kontrolná otázka (odpovedajte číslom, napr. 5):

Vyhledávání