Hlavná stránka » Sociálny rozvoj

23. januára 2015

Sociálny rozvoj

Poslednou zo 6 oblastí všestranného rozvoja osobnosti je sociálny rozvoj. Ak sa na družinovkách budete venovať striedavo všetkým oblastiam rozvoja, váš program bude pestrý.

1. Učím sa spolupracovať v družine a oddiele, dodržiavať pravidla a vyvíjať iniciatívu.

Radca si môže pripraviť sériu úloh, ktoré pripevní na nástenku. Členom družiny povie, že si môžu zobrať lístok s úlohou a spraviť ju, avšak nebudú za ňu extra body. Napríklad umytie okien, zastrúhanie pasteliek v oddielom papiernictve, pripraviť si hru, pripraviť občerstvenie na družinovku. Radca nepovie, do kedy je potrebné úlohy spraviť, avšak čím skôr sa spravia tým lepšie. Po mesiaci sa radca opäť vráti k úlohám z nástenky. Spoločne s družinou si prejdú, kto splnil koľko úloh a koľko zostalo na nástenke. Radca si pripraví sériu otázok: Čo znamená slovo iniciatíva? Čo všetko je potrebné, aby v klubovni, v oddiele, v družine fungovalo? Počkajú povinnosti, ako umytie okien na niekoho, alebo to môžem spraviť ja?

2. Dokážem zrozumiteľne a nekonfliktne komunikovať.

Skauting ponúka priestor na získavanie komunikačných zručností, ktoré skauti a skautky využijú hlavne v budúcnosti, keď sa budú uchádzať o zamestnanie alebo navštívia nejaký úrad. Radca si môže na družinovky pripraviť rôzne hry, ktoré rozvíjajú práve tieto zručnosti. Takou hrou je napríklad telefón. Deti sedia v rade za sebou. Radca pošepká prvému jednu dlhšiu vetu, ten si ju musí zapamätať a pošepkať ju ďalšiemu hráčovi. Veta putuje až k poslednému hráčovi a ten ju povie nahlas. Vtedy sa zistí, či telefón fungoval a veta prešla v nezmenenom stave alebo nie. Pri komunikácií je dôležité reagovať primerané a vedieť sa vyjadrovať. Radca si pripraví rôzne témy a postoje, ako napríklad: škola – je potrebné chodiť do školy alebo nie? Následne rozdelí družinu na dvojice, ktoré budú viesť dialóg na danú tému. Pred tým si vylosujú, ktorý z nich zastáva názor, že je potrebné chodiť do školy a druhý, že to nie je nutné. Každý dostane 2– 5 minút na prípravu argumentov. Potom môže začať diskusia. Ostatní členovia družiny si môžu robiť poznámky, či diskutéri reagujú primerane, či sa vedia vyjadrovať. Na záver spoločne zhodnoťte aktivitu.

3. Poznám a dodržiavam pravidla slušného správania.

Základy slušného správania je potrebné vštepovať deťom už odmalička. Postupne sa učia ako sa stoluje, správa pri jedle alebo sa učia, kedy je potrebné hovoriť zdvorilostne slová ako ďakujem a prosím. Aj skautky a skauti by mali ovládať pravidlá slušného správania a trénovať ich. Družinovky sú na to skvelá príležitosť. Môžete si spoločne pripraviť slávnostný obed alebo večeru. V družine si môžete spraviť malý prieskum o tom, ako často ľudia z vášho okolia používajú zdvorilostné slová: ďakujem, prosím. Zistenia si porovnajte na nasledujúcej družinovke.

4. Uvedomujem si význam vlastenectva a plnenia si občianskych povinností.

V skautskom sľube máme zahrnuté aj plnenie povinnosti voči vlasti. Aké sú vlastne naše povinnosti voči vlasti? Skaut by mal svojim správaním a činnosťou prispievať k verejnému blahu. Nemali by sme teda myslieť iba na seba a vlastné potešenie, ale aj na blaho ostatných ľudí, ktorí žijú v našom okolí. V družine sa môžete porozprávať, čo si členovia myslia o našej krajine alebo meste. Malá pomoc vo vašom okolí určite poteší nielen obyvateľov ale aj vás. Zájdite na úrad a ponúknite pomoc vo vašej obci. Určite sa niečo nájde.

5. Všímam si svoje okolie a pomáham iným.

Služba iným je tiež súčasťou skautských hodnôt. Už včielky a vĺčatá by sme mali viesť k tomu, aby pomáhali iným ľuďom a všímali si svoje okolie. Na družinovke môžete zobrať deti na prechádzku a spoločne nájsť niekoho, kto potrebuje pomoc. Možno to bude odnesenie nákupu, podržanie dverí, nosenie dreva alebo prášenie kobercov. Spoločne uvidíte, koľko možnosti robiť dobré skutky sa nám ponúka.

6. Správam sa šetrne k prírode a ochraňujem ju.

Všetko, čo k životu potrebujeme, pochádza z prírody a predsa si ju niekedy nevážime tak ,ako by sme mali. Zamyslite sa na družinovke nad tým, čo nám príroda dáva. Porozprávajte deťom a tom, ako môžu prírodu chrániť. Najlepšie je vždy začať od seba. Skúste vo svojej klubovni zaviesť separovanie odpadu. Spoločne si môžete dať nejaký záväzok, napr. budete viac chodiť peši a na bicykli ako autobusom. Ako družina sa môžete zapojiť do celosvetových akcií ako je Deň Zeme alebo si vytvorte vlastnú akciu, do ktorej môžete zapojiť aj ostatných členov oddielu alebo zboru.

Rapotačka

Přečteno 4622×


Komentáre

Nový názor ke článku Sociálny rozvoj

Přidat názor

Váš e-mail nebude nikde veřejně zobrazen, bude sloužit administrátorům pro jejich potřeby.

Kontrolná otázka (odpovedajte číslom, napr. 5):

Vyhledávání