Hlavná stránka » Hry a aktivity na citový rozvoj

1. decembra 2014

Hry a aktivity na citový rozvoj

Tieto hry budujú a podporujú poznávanie a ovládanie pocitov, ich vyjadrovanie a akceptovanie pocitov druhých. Takýto človek má vnútornú slobodu a rovnováhu, berie život pozitívne a s humorom, váži si priateľstvo a dokáže byť skutočným priateľom.

Vymením

Deti cez obrázky vecí, činností, zvierat a postáv z filmov alebo rozprávok hovoria, čo sa im páči-nepáči a učia sa zdôvodniť, prečo majú alebo nemajú rady niektoré veci.

Na hru budete potrebovať rôzne obrázky vystrihnuté z časopisov, šnúra, štipce, nožnice.

  • Medzi stromami alebo v miestnosti natiahneme viacero špagátov do takej výšky, aby deti na ne dosiahli. Rozdáme im obrázky roztriedené do štyroch skupín. Môžu zobrazovať činnosti ľudí (varenie, hranie sa, behanie), postavy z filmov a rozprávok, zvieratá alebo predmety. Deti si majú vybrať jeden obrázok z každej skupiny a štipcami ich pripnúť na svoj priestor na špagáte. Vyberajú si obrázky, ktoré sa im páčia i nepáčia a na šnúre si ich aj takto rozdelia. Každý nechá vedľa seba, sprava aj zľava, kúsok šnúry voľnej. Na túto časť si bude pripevňovať obrázky, ktoré vymení, získa od iných. Pri vymieňaní si vymieňajúci musia aspoň jednou vetou povedať, čo sa im na postave, zvieratku, činnosti páči alebo nepáči a prečo ho/ju majú alebo nemajú radi. Svoj obrázok môže dieťa vymeniť iba s niekým, kto má na tento obrázok rovnaký názor, napr. ak má rado nejaký predmet alebo zviera, musí nájsť niekoho, kto ho má tiež rád. Tento obrázok môže vymeniť za akýkoľvek obrázok, o ktorom si takisto obaja myslia to isté. Napríklad: ak mu kamarát ponúka na výmenu postavu z filmu, ktorú nemá rád, môže si ju zobrať, len ak ju tiež nemá v obľube. Hru skončíme buď po uplynutí časového limitu, alebo keď prvé dieťa vymení všetky svoje obrázky.

Zhodnotenie aktivity diskusiou. Ktoré veci sa vám dobre vymieňali – činnosti, postavy, veci alebo zvieratká? Je ľahké povedať, čo máme radi a prečo? Čo je na tom ťažké? Poznáte sa lepšie navzájom? Čo vás na druhých najviac prekvapilo? Našli ste veľa ľudí, ktorým sa páčia rovnaké veci ako vám? Ktoré veci sami zbierate – známky, kamene, nálepky – a prečo?

Kalendár pocitov

Deti si vytvoria kalendár pocitov, do ktorého budú vpisovať, pri akých situáciách cítia smútok, radosť, hnev, ľútosť a iné emócie.

  • Aktivitu otvorí radca diskusiou o tom, či sa vždy cítime rovnako, čo sú to pocity, ako ich môžeme ovládať. Naše pocity sa menia a každý deň zažívame v rôznych situáciách niečo iné. S pomocou radcu deti spíšu názvy všetkých pocitov, ktoré poznajú. Z tohto zoznamu si vyberú toľko pocitov, koľko ich je v skupine a rozdelia si ich medzi sebou. Každé dieťa vytvorí zo svojho jedného pocitu vlastný kalendár pocitov, podobný adventnému kalendáru. Použije na to obrázky ilustrujúce jednotlivé pocity.

Postup výroby kalendára

  1. Na tvrdý papier formátu A4 prilepíme vybraný obrázok, napríklad: fotografiu smejúceho sa dieťaťa; plačúceho chlapca a pod.
  2. Na zadnú stranu papiera (strana bez obrázku) narysujeme okienka ako na adventnom kalendári. Môže ich byť 30 ako dní v mesiaci.
  3. Rezačkou na papier vyrežeme vrchnú, spodnú a ľavú stranu každého okienka. Keď kalendár otočíme obrázkom k sebe, každé okienko by sa malo otvárať doľava.
  4. Kalendár zo zadnej strany podlepíme ďalším tvrdým papierom, ktorý budeme vidieť pri otvorení okienok. Do okienok deti vpíšu situácie, ktoré dokážu vyvolať pocit na ich kalendári. Situácie však navrhujú a rozprávajú sa o nich všetky deti. Napríklad pri kalendári s emóciou hnevu sa rozprávajú o situáciách, pri ktorých pociťujú hnev: „Keď sa mi niečo nedarí.“ „Keď sa mi pokazí moje obľúbené auto.“ „Keď máme ísť s rodičmi na výlet, ale vonku prší.“ Dieťa s týmto kalendárom si tieto príčiny zapíše na papier a potom ich prepíše do kalendára, pričom nie všetky okienka musia byť zaplnené.

Kalendáre vystavíme v klubovni. Do prázdnych políčok si deti môžu vpisovať ďalšie situácie, ktoré v nich vyvolali pocit z ich kalendára.

Review: Deťom vysvetlíme, že aj keď nie všetky situácie sú príjemné, svoje pocity by sme sa mali snažiť ovládať. Pokračuje diskusia: V akých situáciách ste pociťovali aké pocity? Ako sa dajú zvládnuť rôzne situácie?

100 hier na rozvoj osobnosti

Přečteno 6406×


Komentáre

Nový názor ke článku Hry a aktivity na citový rozvoj

Přidat názor

Váš e-mail nebude nikde veřejně zobrazen, bude sloužit administrátorům pro jejich potřeby.

Kontrolná otázka (odpovedajte číslom, napr. 5):

Vyhledávání