Hlavná stránka » Citový rozvoj

26. novembra 2014

Citový rozvoj

Súčasťou nášho života sú aj pocity, city a vášne. Aj keď ich človek nevie presne popísať, významné ovplyvňujú jeho náladu a konanie. Skauting ponúka priestor na vytváranie skutočných priateľstiev.

1) Dokážem byť priateľom a oceniť priateľstvo

Členovia družiny sa stávajú skutočnými priateľmi. Spoločne sa vydávajú na putovanie, kde sa môže jeden na druhého spoľahnúť. Spájajú ich veľmi silné zážitky z družinoviek, výprav a tábora. Radca by sa mal snažiť, aby sa všetci členovia dobre poznali a budovali si priateľstvá na pevných základoch. Nestretávajte sa len v čase družinoviek, ale spoločne podniknite návštevu nejakého zaujímavého miesta, spoločne oslávte narodeniny, alebo špeciálne výročie skladania sľubov, založenie družiny. Ak sa v družine vyskytne problém, pokúste sa ho vyriešiť. Priateľstvo nie je len o zážitkoch, ale aj o tom, že jeden druhého vypočujete v ťažkej chvíli alebo si navzájom poradíte. Kamarát nemusí byť len náš rovesník, ale môže byť ním mama, dedko, oddielový vodca, ale aj brat či sestra.

2) Snažím sa robiť dobré skutky bez zištných dôvodov

Pri konaní dobrých skutkov nezabúdajte, že ich robíte nezištne. Dobré skutky nie sú len o tom, že uvoľním miesto v autobuse staršej pani, ale aj o zodvihnutý odpadku zo zeme, nečakaných milých prekvapeniach, ktoré potešia. Napríklad, ak sa pokazil kamarátovi bicykel a on si s tým nevie rady, ale ja áno, tak sa ponúknem, že to opravím. Radca by mal naučiť svoju družinu hľadať príležitosti, ako robiť dobré skutky. Spoločne môžete na družinovke diskutovať o konaní dobrých skutkoch a čo všetko sa považuje za dobrý skutok.

3) Prejavujem rôzne city a pocity a viem sa o ne s inými podeliť

Výraz tváre nás často prezradí, keď sme veselí, alebo nás naopak niečo trápi. Okrem výrazu tváre by sme sa mohli podeliť o pocity s dobrým priateľom, ktorý sa bude tešiť s nami alebo nám pomôže v ťažkej chvíli. Na družinovke sa pokúste spísať rôzne prejavy citov a pocitov jednotlivých členov. Napríklad Lujza sa mračí, keď sa jej niečo nepáči a naopak ak je šťastná stále sa potmehúdsky usmieva . Keliso nepovie ani slovo, keď je smutný.

4) Viem, ako reagujem v rôznych situáciách a ak treba, snažím sa ovládať

Pri hrách, výpravách členovia družiny zisťujú aké sú ich hranice, čo dokážu a zisťujú akú majú pevnú vôľu niečo dokázať, zdolať. Radca družiny by si mal všímať jednotlivých činnostiach, hrách členov družiny, či reagujú adekvátne. Napríklad, ak niekto prehral či buchne do kamaráta, alebo začne sa vyhovárať, alebo naopak ak niekto vyhrá, začne sa posmievať porazeným. Radca by mal usmerniť pre takomto správaní členov družiny a pomôcť im v ich neprimeranom reagovaní.

magi

Přečteno 4315×


Komentáre

Nový názor ke článku Citový rozvoj

Přidat názor

Váš e-mail nebude nikde veřejně zobrazen, bude sloužit administrátorům pro jejich potřeby.

Kontrolná otázka (odpovedajte číslom, napr. 5):

Vyhledávání