Hlavná stránka » Hry zamerané na intelektuálny rozvoj

6. apríla 2014

Hry zamerané na intelektuálny rozvoj

Vybrali sme si pre Vás na ukážku 2 hry, ktoré sú zamerané na intelektuálny rozvoj.

PRAKODÍL

Skombinovaním mien dvoch známych zvierat nám vzniknú imaginárne zvieratá. O ich živote a vlastnostiach napíšeme príbeh, nakreslíme ich a tvorbu predstavíme na fantastickej výstave.

Cieľ: Rozvoj predstavivosti a kreativity

Trvanie aktivity: 2 hodiny

Počet hráčov: 5 – 10

Pre vek: 7 +

Prostredie: miestnosť

Materiál: papiere, farebné perá alebo ceruzky, temperové alebo vodové farby, štetce, farebné papiere, nožnice, staré časopisy, lepidlo, modelovacia Hlina

Priebeh aktivity: Účastníci si vyberú dve zvieratá, ktoré majú pre ich silu, krásu, rýchlosť alebo užitočnosť najradšej. Meno jedného i druhého zvieraťa, ktoré by malo byť viacslabičné, rozdelia medzi slabikami na dve časti. Prvú časť mena jedného zvieraťa spoja s druhou časťou mena druhého zvieraťa a naopak. Vzniknú dve nové, neznáme zvieratá, napríklad:

• napíšte mená dvoch zvierat: prasa, krokodíl • rozdeľte každé slovo na dve časti: pra-sa, kro-kodíl • vymeňte slabiky a vytvorte nové mená: prakodíl, krosa

Deti oba tieto zvláštne druhy detailne popíšu: ako vyzerajú, ako sa správajú, čo žerú, ako sa množia, aký je medzi nimi vzťah a pod. Vymyslia o nich tiež čo najzaujímavejšie príbehy, napríklad: „Prakodíl žije v bahnitých riekach a z úst mu šľahajú plamene. Jeho hrubá koža je veľmi drsná. Prakodíl má päť krátkych hrubých nôh. Keď kráča, potáca sa zo strany na stranu. Žerie malé chrobáky, ktoré si svojimi plameňmi okamžite predsmaží na zjedenie. Napriek strašnému výzoru je to priateľský tvor, ktorý má ostatné zvieratká veľmi rád. Často sa stretáva s krosou, plameňmi jej pomáha stavať si príbytok na zimu.“ Po napísaní príbehov dostanú deti výkresy. Rôznymi farbami a výstrižkami majú na ne namaľovať a vytvoriť zvieratá presne tak, ako si ich predstavujú. Na výkres prepíšu aj svoj príbeh, aby dopĺňal obrázok. Z výkresov urobíme originálnu výstavu rôznych zvierat. Svoje výtvory deti odprezentujú pred celou skupinou a na záver vyhlásime víťaza umeleckej súťaže o najtvorivejšie zviera.

Metodické poznámky: Na začiatku si s deťmi spíšeme mená zvierat, ktoré poznajú. Získame tým viac možností, z ktorých si deti môžu pri tvorbe nových zvierat vybrať. Inštruktor povzbudzuje ich tvorivosť rôznymi otázkami a radami.

ARITMETIKA

Hráči s číslami od nula do deväť vytvárajú také skupiny, aby boli deliteľné určeným číslom. Hru je možné uvádzať na výlete alebo na tábore aj popri inom programe.

Cieľ: Rozvoj matematických zručností, pohotovosti; prelomenie ľadov a vzájomné sa spoznanie

Trvanie aktivity: 30 minút

Počet hráčov: 5 – 30

Pre vek: 11 +

Prostredie: ľubovoľné

Materiál: kartičky s číslami 0 až 9

Priebeh aktivity: Pred hrou si pripravíme sady kartičiek s číslami od 0 do 9, pričom čísel by malo byť viac ako hráčov. Každý z nich si vyberie jednu kartičku s číslom, ktoré ostatní nesmú vidieť. O niekoľko minút alebo v neočakávanej chvíli zvolá inštruktor: Deliteľné tromi! Do desiatich sekúnd sa hráči musia zoradiť do takých čísel, aby boli deliteľní tromi, napr. hráči s číslami tri, tri a nula tvoria číslo 330. Úspešní hráči si pripočítajú bod a komu sa to nepodarí, o bod prichádza. Po každom kole hráči vrátia čísla inštruktorovi, ktorý ich premieša, opäť rozdá hráčom a pokračuje sa ďalej: deliteľné štyrmi, násobok čísla 8 a pod. Prehľad o bodovaní si vedie inštruktor, ktorý na záver vyhlási víťazov.

Obmeny a tipy: Obmeny bodovania: hráč dostane toľko bodov, koľko číslic má číslo, ktoré pomáhal vytvoriť; najviac bodov dostane najväčšie vytvorené číslo, o bod menej druhé najväčšie atď. Obmena deliteľnosti čísla: Pri väčšom počte hráčov sa ich čísla spočítavajú, napr. hráči s číslami tri, tri a nula vytvoria číslo šesť.

magi

Přečteno 8143×


Komentáre

Nový názor ke článku Hry zamerané na intelektuálny rozvoj

Přidat názor

Váš e-mail nebude nikde veřejně zobrazen, bude sloužit administrátorům pro jejich potřeby.

Kontrolná otázka (odpovedajte číslom, napr. 5):

Vyhledávání