Hlavná stránka » Intelektuálny rozvoj

1. apríla 2014

Intelektuálny rozvoj

Cieľom skautingu je všestranný rozvoj osobnosti. Jednou zo 6 oblastí rozvoja je aj intelekt. Hry a aktivity zamerané na túto oblasť majú v členoch prebudiť záujme o nové poznatky, vedomosti, znalosť prírody.

1. Zaujímam sa o život okolo seba a hľadám informácie, ktoré má zaujímajú.

Cieľom tohto bodu je u členov družiny prebudiť záujem o nové informácie. Radca by mal získané vedomosti svojich členov využiť v hrách, súťažiach, tak aby mali pocit, že vedomosti využijú a neučili sa niečo nadarmo. Radca môže zistiť čo zaujíma členov družiny a tak vymyslieť úlohy, ktoré budú zamerané na získavanie nových vedomosti z danej témy. Napríklad ak sa väčšina členov zaujíma o šport a zdravé stravovanie, radca si pripraví viac zaujímavých informácií o tom ako sa správne stravovať, alebo ako funguje ľudské telo a podobne. Alebo môže zadať úlohu členom, aby sami našli zaujímavé a užitočné informácie. Avšak radca by si mal dať pozor na to, aby informácie neboli moc zložité a nebolo ich príliš veľa. Skauting nie je škola a informácie je dobré podávať zaujímavou formou.

  • Cieľom je podporiť deti, aby si hľadali sami viac informácií a vzdelávali sa v oblastiach, ktoré ich zaujímajú a tak efektívne využívali svoj voľný čas.

2. Venujem sa nejakej oblasti, ktorá má zaujíma okrem skautingu

Každý člen by si mal vybrať jednu oblasť, ktorá ho najviac zajíma (literatúra, umenie, počítače, hudba..) a počas stanoveného obdobia sa svojmu koníčku intenzívne venovať. Na družinovkách môžu členovia prezentovať rôznou formou, čo ich baví a čo všetko sa naučili za dané obdobie. Môžu sa stretnúť s ľuďmi, ktorý sa danej oblasti venujú alebo navštíviť zaujímavé miesta. Zároveň si môžete pripraviť špeciálnu družinovku, kde každý jeden člen pripraví hru alebo aktivitu, pomocou ktorej naučí svojich kamarátov niečo nové, čo sa sám naučil.

  • Družinovka bude zameraná na to, aby sa deti naučili odovzdávať získané informácie ďalej.

3.Poznám prírodu (stromy, rastliny, živočíchy, hviezdy,…)

Na družinovkách sa môžete učiť teoretické základy a na výpravách si to všetko vyskúšať. Pri každej výprave si môžete vždy zahrať krátku hru, ktorou si zopakujete čo ste sa všetko doposiaľ naučili. Môžete robiť odliatky stôp, zbierať bylinky a uvariť si čas, nazbierať jedlé huby a pripraviť si praženicu, nazbierať drevo podľa charakteristických vlastností a založiť oheň.

  • Pre každého skauta je domovom príroda. Strávi tam veľa času počas výprav a tábora. Je veľmi dôležité, aby každý skaut a skautka poznali prírodu.

Pri vymýšľaní úloh sa zamerajte aj na rozvoj kreativity, využitie získaných informácií a prezentačné schopnosti.

Magi

Přečteno 7406×


Komentáre

Nový názor ke článku Intelektuálny rozvoj

Přidat názor

Váš e-mail nebude nikde veřejně zobrazen, bude sloužit administrátorům pro jejich potřeby.

Kontrolná otázka (odpovedajte číslom, napr. 5):

Vyhledávání