Hlavná stránka » Výchova a družina

18. februára 2014

Výchova a družina

Byť dobrým radcom fungujúcej družiny niekedy vyžaduje veľmi veľké úsilie, ktoré sa nikdy nekončí. Dobrú družinu nerobia len dobré hry, zaujímavý program, dobrodružné výpravy alebo priateľstvo, toto všetko je veľmi dôležité, no musíme to mať ešte jeden význam.

  • Skauting je výchovná organizácia a družina je jedným zo základných kameňov skautského výchovného systému. Všetky spomenuté stránky družinového života teda majú viac, či menej niečo spoločné s výchovou.

Skautská výchova

  • Skautský život je o dobrodružstve, výpravách, táboroch a družinovkách, či oddielových stretnutiach, môže ťa naučiť, ako prežiť v prírode, pomôcť ti zdokonaliť sa v mnohých zručnostiach a určite mnoho iného. To všetko má však ešte jeden cieľ, než len zábavu alebo dobrodružstvo, skausting by mal vychovávať.

Čo to ale znamená? Výchova v školách je výchovou formálnou, skauting je naopak výchova neformálna, teda ukrytá v hrách, spoznávaní prírody a zdokonaľovaní seba samého. Napríklad účelom napínavej hry nie je len vytvoriť dobrodružstvo, cvičiť obratnosť, ale aj naučiť sa sebaovládaniu.

Čo je cieľom výchovy?

  • Naším cieľom je pomôcť každému stať sa zodpovedným a plne rozvinutým slobodným človekom. Nie je to ľahká úloha a ovocie sa nedostaví hneď, ale až po dlhom čase. Veď vĺčatá čaká dlhá cesta až k roveringu a potom do života. No a počas tejto cesty má rôznych sprievodcov, ktorí mu pomáhajú nachádzať správnu cestu. Takým sprievodcom je každý radca a vodca. Neexistuje jediná správna cesta pre všetkých, práve naopak, každý si musí nájsť vlastnú cestu a svoju rýchlosť, akou po nej bude kráčať, preto je základom skautskej výchovy rešpektovanie jedinečnosti každého skauta.

Ty, ako radca alebo radkyňa, máš svoj diel zodpovednosť za člena svojej družiny. Aby tvoja námaha prinášala ovocie, musíš svoj prístup prispôsobiť programu a prístupu každému členovi. Ak by neboli družiny, v takej veľkej skupine, ako je oddiel, by individuálny prístup nebol možný , a preto je tak dôležitý práve družinový systém.

Družinový systém a výchova

  • Je normálne, že sa mladí ľudia prirodzene zoskupujú do menších skupín. Práve do takýchto skupín je rozdelený každý oddiel, a práve v nich sa odohráva tá najdôležitejšia časť skautského života. Prirodzenou autoritou v družine by mal byť radca, no nemal by byť jediným organizátorom všetkého programu. Určite vieš, že je veľmi namáhavé pripravovať všetok program a navyše vždy čosi zaujímavé a nové.

Radca nie je ten, ktorý rozhoduje, ale ten, ktorý dokáže všetkých nasmerovať k spoločnému rozhodnutiu. Ako radca by si mal umožňovať každému členovi, aby sa plne podieľal na živote družiny. Tvoja pozícia nie je ľahká a je v nej mnoho zodpovedností. Nuž a práve zodpovednosť je kľúčovým slovom v skautskej výchove.

magi

Přečteno 5665×


Komentáre

Nový názor ke článku Výchova a družina

Přidat názor

Váš e-mail nebude nikde veřejně zobrazen, bude sloužit administrátorům pro jejich potřeby.

Kontrolná otázka (odpovedajte číslom, napr. 5):

Vyhledávání