Hlavná stránka » Novembrová letecká výprava

7. novembra 2013

Novembrová letecká výprava

Svoju novembrovú výpravu neváhajte ozvláštniť. Tento krát na chvíľu zabudneme na určovanie stôp a rastlín ale vydáme sa experimentovať s lietaním. Aby táto výprava vyšla tak ako má, je dôležité sa na ňu dopredu pripraviť.

Na družinovke alebo osobitnom stretnutí v klubovni tesne pred výpravou si vyskúšajte vyrobiť šarkany. Máte hneď niekoľko možností, najľahšie je si spraviť jednoduchého šarkana pre celú družinu, lepšie je však pripraviť aspoň dvoch šarkanov a môžete súťažiť medzi sebou.

Letecké preteky:

Usporiadajte celodružinovú súťaž. Musíte mať aspoň 2 šarkany aby to malo zmysel. Najskôr musíte uskutočniť testovacie lety a až potom môže začať súťaž.

  • Výškový let a udrží sa vo vzduchu aspoň 5 min
  • Rýchly výstup
  • Pasažier na palube (pripravte si rôzne malé predmety a súťažte, ktorý šarkan vynesie hore najväčšiu váhu)

Letiská:

Potrebujete tenisovú loptičku. Na lúke sa rozmiestnite do kruhu, pričom priestor v strede musí byť dostatočne veľký a voľný. Každý hráč sa stane letiskom, vyberie si meno jedného zo svetových miest a oznámi ho ostatným. Z hráčov sediacich v kruhu vyberieš jedného do stredu. Ten zakričí trasu napr. Londýn – Moskva a hráč v Londýne sa snaží hodiť tenisovú loptičku Moskve, tak aby ju hráč v strede nechytil. Ak ju chytí, vymenia si miesta a chytá hráč v strede. Stredový hráč nahradí aj toho, komu loptička padla. Dôležité je aby bol kruh dostatočne veľký. Na spestrenie môžete vymýšľať trasy s medzipristátiami ako napr. Atény – Peking – Praha. Hra sa môže skomplikovať ešte viac, že posunieš mená letísk ale hráči zostanú na svojom mieste. Vtedy ide do stredu aj hráč, ktorý si pomýlil letisko.

Konštruktéri lietadiel:

Na výpravu si zoberte veľké papiere (aspoň A2) ale aj malé, môže to byť letákový papier a presný náčrt ako skonštruovať dokonalé lietadlo (návody môžete nájsť na internete). Rozdeľte členov družiny na rovnako veľké družstvá. Počas plnenia úloh môžu hráči používať len jednu ruku.

  • Ich prvou úlohou je skonštruovať lietadlo ľubovoľného tvaruz jedného veľkého papiera. Stanovte časový limit. Po skončení časového limitu sa všetky tímu stretnú na jednom štartovacom mieste a naraz otetujú svoje lietadlá. Lietadlo, ktoré doletí najďalej dostáva bod.
  • Druhou úlohou bude skonštruovať lietadlo podľa presného popisu a taktiež po uplynutí časového limitu, otestovať lietadlo.
  • Treťou úlohou bude skonštruovať lietadlo podľa vlastného vkusu a fantázie ale tento krát z malého papiera, taktiež len s použitím jednej ruky.

Prikladáme náčrt ako postaviť lietadlo. Samozrejme na internete nájdete aj množstvo iných modelov.

Pitt.Magi

Přečteno 6768×


Komentáre

Nový názor ke článku Novembrová letecká výprava

Přidat názor

Váš e-mail nebude nikde veřejně zobrazen, bude sloužit administrátorům pro jejich potřeby.

Kontrolná otázka (odpovedajte číslom, napr. 5):

Vyhledávání